De Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof is per 12 oktober 2022 opgeheven

De Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof is per 12 oktober 2022 opgeheven. De website en het e-mailadres van de BHW houden we nog in de lucht tot eind september 2023.

De ZorgSamenbuurt blijft bestaan als een netwerk van mensen die zich in groepsverband aan eenzelfde activiteit wijden. Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, meldt u zich dan als belangstellende bij ons via onderstaand e-mailadres én u ontvangt 1-2 keer per jaar een up-date over onze activiteiten. Ook als u zelf een activiteit wilt starten met buurtbewoners, overdag of ‘s avonds, bent u van harte welkom!

E-mail:  bhw.weezenhof@gmail.com

Anne van der Meulen en Henny Otto
Voormalige bestuursleden BHW en lid van de Regiegroep ZorgSamenbuurt