ALV

Hier treft u de presentatie en notulen van onze Algemene Jaarvergadering aan, zowel van voorgaande jaren als van dit jaar.