Lidmaatschap

Wilt u meedoen aan diverse leuke BHW activiteiten en uw buurtgenoten beter leren kennen? U kunt lid worden als u woont in één van de 248 vrijwel identieke woningen in de straten 12 (oneven), 32 (even), 33, 34 (oneven), 70 (10 t/m 16), 80, 81 of 82 (even). Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Wilt u ook lid worden van onze vereniging?
Voor slechts € 7,- per jaar bent u al lid!

Meldt u aan via: bhw.weezenhof@gmail.com

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dan kunt u dat schriftelijk doen vóór 1 december bij ons secretariaat via bhw.weezenhof@gmail.com. Uw lidmaatschap is dan per ingang van het nieuwe kalenderjaar opgeheven.

Advertentie