Werkgroep Huurders

De Werkgroep Huurders behartigt de belangen van de huurders binnen onze vereniging. Aangezien er nog maar een klein aantal huurders is per verhuurder (20-22 elk), streeft de werkgroep ernaar een goed contact the onderhouden met de beide verhuurders. Bij gebreken in uw huurhuis kan de werkgroep ondersteunen bij het kenbaar maken van deze gebreken bij uw verhuurder. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan plant de werkgroep een overleg met één van beide verhuurders.

De werkgroep bestaat op dit moment uit de  volgende personen:

  • Henny Otto-Stegeman
  • Maarten Assman
  • Hans Kuppers
  • Maria Assink
Advertentie