Werkgroep Jonge Gezinnen

De Werkgroep Jonge Gezinnen is in het voorjaar van 2015 opgericht om meer activiteiten te ontplooien voor de jongste leden. Zij organiseren jaarlijks het winterfeest in februari en het Zomerfeest in mei. Deze werkgroep zoekt dringend enthousiaste mensen uit de doelgroep jonge gezinnen die het leuk vinden een paar keer per jaar met buurtgenoten iets te organiseren voor de buurtgenoten.

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Bas van Rij
  • Linda van Gooswilligen
Advertentie