Werkgroep Nieuwe Bewoners

De werkgroep Nieuwe Bewoners houdt zich bezig met, de naam zegt het al,  de komst van nieuwe bewoners in onze wijk. De leden van de werkgroep houden in de gaten welke huizen te huur of te koop worden aangeboden. Op het moment dat een nieuwe bewoner zich in de wijk vestigt, brengen zij de BHW onder de aandacht door persoonlijk bij deze nieuwe buurtgenoot langs te gaan. Dit bezoek wordt als heel positief ervaren doordat er direct persoonlijk contact is met een wijkgenoot. De eigen straat en wijk krijgt zo gelijk een gezicht.

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Anne van der Meulen (34ste en 82ste straat)
  • Lydia Nuchelmans (12de straat)
  • Maria Nuchelmans (33ste straat)
  • Repke Dobbelsteen (70ste en 80ste straat)

Verder wordt de werkgroep ondersteund door Henny Otto-Stegeman (32ste straat), Gaby Petermann (70ste en 80ste straat) en Froukje Hettinga (81ste straat).

Advertentie