Werkgroep ZorgSamenbuurt

Onder de naam ZorgSamenbuurt zijn wij sinds enige tijd bezig in onze buurt een klimaat te stimuleren waarin mensen elkaar ontmoeten, kennen en samen activiteiten ondernemen en waarin hulp vragen en hulp bieden vanzelfsprekend wordt. Op donderdagochtend buiten de schoolvakanties is de huiskamer open van 10.30 tot 12 uur in het BSO gebouw aan de 81e straat. Ook worden van daaruit activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten zoals excursies, een wandel- en fietsgroep, een leesclub en filmavonden. Sinds december 2017 hebben we een Buurthulpdienst BHW waar u hulp kunt inroepen voor tal van incidentele hand- en spandiensten, zoals boodschappen doen, klusjes in huis of tuin, vervoer naar het ziekenhuis, administratieve hulp, computerklussenm kortdurend de kinderen opvangen, een wandeling of een gesprekje of de hond uitlaten. Daarvoor belt u 0644014857 en regelt één van onze makelaars het contact met een buurtbewoner die u kan helpen. De werkgroep ZorgSamenbuurt regelt dit alles sinds maart 2017 en bestaat uit de volgende personen:

  • Ineke van Gestel
  • Anne van der Meulen
  • Juliëtte de Leeuw
  • Kees Teeken
Advertentie