De BHW

De Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof is per 12 oktober 2022 opgeheven. De website en het e-mailadres van de BHW houden we nog in de lucht tot eind september 2023.

De ZorgSamenbuurt blijft bestaan als een netwerk van mensen die zich in groepsverband aan eenzelfde activiteit wijden. Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, meldt u zich dan als belangstellende bij ons via onderstaand e-mailadres én u ontvangt 1-2 keer per jaar een up-date over onze activiteiten. Ook als u zelf een activiteit wilt starten met buurtbewoners, overdag of ‘s avonds, bent u van harte welkom!

E-mail:  bhw.weezenhof@gmail.com

Anne van der Meulen en Henny Otto
Voormalige bestuursleden BHW en lid van de Regiegroep ZorgSamenbuurt

Wie zijn wij?

De Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof, de BHW, is sinds januari 2002 actief voor zowel huurders als eigenaren van 248 woningen en nabijgelegen garages in de straten 12, 32-even, 33, 34-oneven, 70-10 t/m 16, 80, 81 en 82-even. Het gaat om woningen van hetzelfde type als waarin u bent komen wonen. De Bewonersvereniging telt ongeveer 140 leden

Het bestuur van de BHW bestaat uit 3 personen en komt regelmatig bijeen. Met ingang van 2020 is de post van penningmeester vacant. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op!

Wat is ons doel?

Wij zetten ons in voor de gemeenschappelijke belangen in het woongebied van de vereniging. Hierbij kunt u denken aan het bevorderen van een prettig sociaal woon- en leefklimaat en aan onderhoud en kwaliteitsverbetering van de huizen. Ook onderhouden wij goede contacten met het Huis van Weezenhof en bekijken we op welke wijze ons beleid en activiteiten afgestemd kunnen worden.

Wat doen wij?

Onder de naam ZorgSamenbuurt zijn wij sinds een paar jaar bezig in onze buurt een klimaat te stimuleren waarin mensen elkaar ontmoeten, kennen en samen activiteiten ondernemen en waarin hulp vragen en hulp bieden vanzelfsprekend wordt. Er is een goed bezochte huiskamer op donderdagochtend, een leesclub, een fiets- en wandelgroep en filmavonden in Lux met gezamenlijk vervoer. Ook is er een Buurthulpdienst waar u uw hulpvragen kunt stellen via telefoonnummer 06 440 148 57.

Wij kunnen u informatie geven over het onderhoud aan en energiezuiniger maken van uw woning. Ook bieden wij de bewoners gelegenheid onderling hierover informatie uit te wisselen, indien hier vraag naar is.

Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten, meestal gevolgd door een “BHW-café”, met een sapje, een wijntje of een pilsje en wat hapjes.

De activiteiten op een rijtje:

  • het Winterfeest, voor jong en oud, eind februari;
  • de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in maart, waar wij als bestuur verantwoording afleggen over het voorafgaande jaar, onze plannen voor het nieuwe jaar aankondigen en uw wensen en ideeën inventariseren.
  • een huizen/tuinenschouw op een avond in mei-juni: we gaan met elkaar bij enkele bijzondere huizen en tuinen kijken;
  • het Zomerfeest, voor jong en oud, met een Amerikaanse barbecue ter afsluiting, eind mei-begin juni;
  • Filmavonden (voor data en aanmelding zie activiteitenkalender)
  • Leesclub (voor data en aanmelding zie activiteitenkalender)
  • Brunch met excursie in de omgeving
  • Fietsgroep (op woensdagochtend in voorjaar, zomer en najaar. Voor aanmelding zie activiteitenkalender)
  • Wandelgroep (op woensdagochtend in de winter. Voor aanmelding zie activiteitenkalender)

Over al deze zaken communiceren wij met u door middel van e-mail, ongeveer twee nieuwsbrieven per jaar, op bijeenkomsten, via de website en op Facebook.

Jaarlijks hebben we een overleg met de twee verhuurders van de huurwoningen om de belangen van de huurders te behartigen. Er is een werkgroep huurders waar u met vragen terecht kunt en die u als huurder informeert over actuele zaken.

Als bestuur onderhouden we contacten met andere verenigingen en platforms: Bewonersplatform Weezenhof (Weezenhof Centraal voor de hele Weezenhof), de Zevensprong (stichting voor heel Dukenburg), de Woonbond (landelijke huurdersvereniging) en het Huis van Weezenhof.

Advertentie